Reklamace

Reklamace

V případě, že potřebujete reklamovat  produkt zakoupený u naší společnosti, postupujte dle ustanovení Občanského zákoníku.

Pro urychlení vyřízení reklamace doporučujeme stáhnout reklamační protokol a vyplněný spolu s přílohami (fotografie, nákupní doklad, vyplněný záruční list) jej zašlete na níže uvedenou poštovní adresu společně s Vaším emailem, nebo v digitální podobě spolu s přílohami (fotografie, nákupní doklad, vyplněný záruční list) na email info@pantuma.cz

Poštovní adresa: Pantuma s.r.o., Kozojedy 255, 281 63 – Kozojedy

Reklamační protokol ke stažení zde

Po obdržení vyplněného reklamačního protokolu Vám bude zaslán potvrzený reklamační protokol v digitální podobě na Vámi uvedený email.

Reklamační řád

A.    Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení občanského zákoníku a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost PANTUMA s.r.o., se sídlem Kozojedy 255, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, IČO: 27442934, DIČ: CZ27442934, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 111992. PANTUMA s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Odpovědnost za vady na nové zboží je definována občanským zákoníkem.

Na bazarové zboží je poskytována lhůta odpovědnosti za vady 12 měsíců.

Bazarové zboží, pochází téměř výhradně z výprodejů, likvidací firem nebo z výkupů od koncových uživatelů.  Stav zboží se může lišit, zboží může být používané, bez ovladačů a původních obalů, ale i nepoužité, zabalené a zapečetěné v originálním obalu od výrobce. Bazarové zboží je prodáváno ve Zvláštním režimu podle §90 Zákona o dani z přidané hodnoty. Plátci DPH tedy nemají u těchto položek možnost odpočtu DPH. Vzhledem k tomu, že ze současné legislativy nevyplývá žádná zákonná lhůta odpovědnosti za vady na zboží z bazaru, poskytujeme na zboží záruku v rozsahu 1 den až 36měsíců dle konkrétní položky – tímto není nijak omezena odpovědnost za vady, které má věc již při převzetí, přičemž se za takové vady nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem a při objednávce zboží na dálku do 14 dní od převzetí zboží – řídí se ustanoveními Občanského zákoníku a jsou zmíněna i v obchodních podmínkách Prodávajícího. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě platného odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

B.    Spotřebitel při uplatnění odpovědnosti za vady má, jde-li o:

•    vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

•    vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

•    vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

•    jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

C.    Vyřízení reklamace

Pro zboží prodané podle občanského zákoníku, reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Odpovědnost za vady se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu živostnosti výrobku vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů. Tyto závady vám budou naší společností odstraněny bezplatně. Tato  odpovědnost za vady firmy PANTUMA s.r.o. se vztahuje na výrobky zakoupené v České republice a je platná na území České republiky.

Oprávnění na bezplatné odstranění vad zaniká v těchto případech:

– výrobek byl instalován nebo užíván v rozporu s návodem k obsluze

– údaje v dokladech se liší od údajů na výrobku

– bylo poškozeno výrobní číslo přístroje

– doba odpovědnosti za vady přesáhla životnost výrobku

– odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení zboží nad rámec běžného užívání, mechanické poškození, poškození vzniklé nepřípustným zásahem včetně úprav neautorizovaným servisem nebo živelnou událostí, nedodržením obsluhy zařízení dle návodu a na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v technické dokumentaci – poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy,např. znečištěním, při styku s chemikáliemi, v důsledku přírodních či jiných lokálních jevů (bouřky, přepětí v síti apod.)

– výrobek byl používán pro jiné účely,než je obvyklé

– jde o běžnou údržbu výrobků

– výrobek byl nainstalován do elektrické sítě provedené v rozporu s příslušnými předpisy ČSN a na přípojné místo nebyla vydána platná revizní zpráva před připojením výrobku do elektrické síťě.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti,  provozovny.

D.     Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 Formulář k odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru
سكس اسرئيل hdxxxvideo.info سكس مع خلتو bf sexy video hindi mai stepsisterporntrends.com xnxx hinda kashmiri blue film feetporntrends.com bangladeshi sex movies www pakistan sex video sexxxymovs.com tamanna xnxx movieshq.in porndorn.info hindi porn full movie
مواقع اباحيه عربى arabssexporn.net افلام سكس عالم الشهوة تعارف جنس aflamsexaraby.com فديوسكس مصرى red rube xxx-pakistani.com www.xnxx.com hd desimss fuckxtube.org hindi movie sexy video download sexy video .com tubeplus.mobi panu com video
mms scandals indian pornbit.info wwwnx veera telugu movie pornstarsporn.net tamilxx سكس ايطال porno-izlemek.net سكس هندي رومانسي sexi tamil pornmovstube.net indian saxy video samdariya era xxxfiretube.com watch india porn