FAQ

FAQ – Odpovědi na často kladené otázky

Tepelná čerpadla přeměňují tepelnou energii z jednoho zdroje (často z vnějšího prostředí) a vydávají ji ve vyšší teplotě do jiného prostředí pro vytápění nebo ohřev vody. Různé typy tepelných čerpadel se liší způsobem, jakým získávají a vydávají teplo.

Zde je popis funkcí jednotlivých typů tepelných čerpadel:

 1. Vzduch-voda:
  • Získávání tepla: Tepelná čerpadla vzduch-voda čerpají teplo z vnějšího vzduchu.
  • Vydávání tepla: Teplo je poté předáváno do vody v topném systému, která je následně distribuována k vytápění objektu nebo k ohřevu teplé vody.
  • Aplikace: Jsou vhodná pro méně extrémní klimatické podmínky, protože jejich účinnost může klesat při velmi nízkých teplotách.
 2. Voda-voda:
  • Získávání tepla: Teplo je získáváno z povrchové vody nebo podzemní vody.
  • Vydávání tepla: Teplo je poté předáváno do vody v topném systému.
  • Aplikace: Vyžadují přístup k vodnímu zdroji, ale mohou být velmi účinné, protože teplota vodních zdrojů je často stálejší než teplota vzduchu.
 3. Země-voda:
  • Získávání tepla: Teplo je získáváno ze země prostřednictvím vertikálních nebo horizontálních kolektorů zakopaných pod povrchem.
  • Vydávání tepla: Stejně jako v předchozích systémech je teplo předáváno vodě v topném systému.
  • Aplikace: Mají vysokou počáteční investici kvůli potřebě kopání a instalaci kolektorů, ale nabízejí stabilní výkon i v extrémních klimatických podmínkách díky stálejší teplotě pod povrchem.
 4. Vzduch-vzduch:
  • Získávání tepla: Stejně jako u vzduch-voda systémů, teplo je získáváno z vnějšího vzduchu.
  • Vydávání tepla: Místo předávání tepla vodě se teplo přímo předává vzduchu v objektu prostřednictvím výměníku a distribučního systému.
  • Aplikace: Jsou často používány v klimatizačních jednotkách a mohou fungovat i jako klimatizace v letních měsících, kdy mohou proces obrátit a chladit vzduch v objektu.

Tepelná čerpadla jsou často oslavována pro svou efektivitu, protože spotřebují méně elektrické energie než je tepelná energie, kterou poskytují. Však jejich účinnost a výkonnost může záviset na mnoha faktorech, včetně klimatických podmínek a způsobu instalace.

Jaké je nejvhodnější systém tepelného čerpadla pro dům ve středních čechách v okolí Prahy kde je mírné zimní klima?
Výběr tepelného čerpadla vzduch-voda pro topení rodinného domu ve středních Čechách v okolí Prahy má několik výhod, zejména s ohledem na mírné zimní klima v této oblasti:
 1. Nejnižší pořizovací cena: Tepelná čerpadla vzduch-voda obvykle vyžadují méně instalace než jiné typy tepelných čerpadel, jako jsou země-voda nebo voda-voda. Tyto systémy mohou vyžadovat výkopy, vrtání nebo zásahy do vodního zdroje, což zvyšuje náklady na instalaci. Vzduch-voda čerpadlo však obvykle vyžaduje jen venkovní jednotku spojenou s vnitřním vytápěcím systémem.
 2. Vysoká účinnost a COP v mírném zimním klimatu: Tepelná čerpadla jsou nejúčinnější v mírném klimatu, kde rozdíl teplot mezi zdrojem (v tomto případě vzduchem) a vytápěným prostorem není příliš velký. Vzhledem k mírnému zimnímu klimatu v okolí Prahy může tepelné čerpadlo vzduch-voda dosáhnout vysokého koeficientu výkonu (COP), což znamená efektivní výrobu tepla za nízkou cenu elektrické energie.
 3. Nízké provozní náklady: Vzhledem k vysoké účinnosti těchto čerpadel v mírném klimatu jsou provozní náklady často nižší než u tradičních vytápěcích systémů, jako jsou plynové nebo olejové kotle.
 4. Životní prostředí: Tepelná čerpadla vzduch-voda využívají obnovitelnou energii (tepla ze vzduchu) k vytápění, což znamená nižší emise CO2 v porovnání s fosilními palivy. Pro majitele domů, kteří se zajímají o životní prostředí, může být tento faktor rozhodující.
 5. Flexibilita: Mnoho moderních tepelných čerpadel vzduch-voda může být také použito pro chlazení během letních měsíců, což znamená další komfort pro majitele domu.
 6. Možnosti dotací: V některých případech mohou být k dispozici státní nebo regionální dotace na instalaci tepelných čerpadel, což může ještě více snížit pořizovací náklady.

Z těchto důvodů je pro mnoho majitelů domů ve středních Čechách v okolí Prahy tepelné čerpadlo vzduch-voda atraktivní a ekonomicky výhodné řešení pro vytápění jejich domu.

Jaká je účinnost tepelného čerpadla?

Účinnost tepelného čerpadla je často měřena pomocí koeficientu výkonu (COP, Coefficient of Performance). COP je poměr tepla dodávaného do vytápěcího systému k elektrické energii potřebné k provozu tepelného čerpadla. Vysoká hodnota COP znamená vyšší účinnost tepelného čerpadla.

Příklad: Pokud má tepelné čerpadlo COP 4, znamená to, že za každou jednotku elektrické energie, kterou čerpadlo spotřebuje, produkuje čtyři jednotky tepla.

Ve vztahu k tepelným čerpadlům vzduch-voda různých značek:

 1. DAIKIN: Jeden z vedoucích světových výrobců tepelných čerpadel. Daikinova tepelná čerpadla obvykle dosahují hodnot COP v rozmezí 3,5-5, v závislosti na konkrétním modelu a podmínkách.
 2. VIESSMANN: Německý výrobce s řadou kvalitních tepelných čerpadel. Jejich modely často mají hodnoty COP v rozmezí 3,5-4,8.
 3. PANASONIC: Japonský gigant v oblasti elektroniky má také silnou přítomnost v tepelných čerpadlech. Panasonic často uvádí hodnoty COP v oblasti 3,5-4,7 pro svá tepelná čerpadla.
 4. SAMSUNG: Jihokorejská značka, známá svými inovativními technologiemi, nabízí řadu tepelných čerpadel vzduch-voda s hodnotami COP v oblasti 3,5-4,5.
 5. AUX: Tato značka je méně známá v Evropě než v Asii, ale také nabízí řadu tepelných čerpadel. Hodnoty COP pro AUX mohou kolísat, ale obvykle se pohybují v oblasti 3,2-4,5.
 6. INVENTOR: I když není tak rozšířená jako některé další značky, Inventor také nabízí kvalitní tepelná čerpadla s konkurenceschopnými hodnotami COP, často v rozmezí 3,5-4,5.

Je důležité si uvědomit, že uvedené hodnoty COP jsou orientační a skutečný výkon může záviset na mnoha faktorech, včetně klimatických podmínek, způsobu instalace a specifikací konkrétního modelu. Před nákupem je vždy dobré konzultovat se s odborníkem a podrobně se seznámit s technickými specifikacemi vybraného modelu.

Jaká je potřebná kapacita (výkon v kW) tepelného čerpadla pro nezateplený dům a zatepelný dům?
Výpočet tepelných ztrát budovy je základním krokem k určení potřebné kapacity (výkonu) tepelného čerpadla. Tepelná ztráta budovy je množství tepla, které budova ztrácí skrze své stěny, střechu, okna, dveře atd. během zimních měsíců.

Pro stanovení potřebného výkonu tepelného čerpadla bychom měli vědět tepelnou ztrátu na metr čtvereční pro oba typy domů (nezateplený a zateplený) v dané oblasti.

Pokud bychom měli vycházet z obecných údajů, můžeme říci, že:

 • Nezateplený dům může mít tepelnou ztrátu 100-200 W/m^2.
 • Zateplený dům může mít tepelnou ztrátu 30-70 W/m^2.

Příklad výpočtu pro nezateplený dům:

 1. 160m^2:
  • Předpokládejme tepelnou ztrátu 150 W/m^2.
  • Celková ztráta = 150 W/m^2 x 160 m^2 = 24,000 W nebo 24 kW.
 2. 240m^2:
  • Celková ztráta = 150 W/m^2 x 240 m^2 = 36,000 W nebo 36 kW.
 3. 320m^2:
  • Celková ztráta = 150 W/m^2 x 320 m^2 = 48,000 W nebo 48 kW.

Příklad výpočtu pro zateplený dům:

 1. 160m^2:
  • Předpokládejme tepelnou ztrátu 50 W/m^2.
  • Celková ztráta = 50 W/m^2 x 160 m^2 = 8,000 W nebo 8 kW.
 2. 240m^2:
  • Celková ztráta = 50 W/m^2 x 240 m^2 = 12,000 W nebo 12 kW.
 3. 320m^2:
  • Celková ztráta = 50 W/m^2 x 320 m^2 = 16,000 W nebo 16 kW.

Po určení tepelné ztráty budovy byste měli vybrat tepelné čerpadlo, které je schopno pokrýt maximální tepelnou ztrátu (nejchladnější den v roce). Může být vhodné přidat malou rezervu pro jistotu.

Výrobci tepelných čerpadel – DAIKIN, VIESSMANN, PANASONIC, SAMSUNG, AUX, INVENTOR – vyrábějí širokou škálu tepelných čerpadel různých kapacit. Každý výrobce má specifickou řadu produktů navržených pro různé tepelné ztráty a potřeby. Doporučujeme individuální konzultaci s námi dle technických listů výrobců výše uvedených značek s naším specialistou na výběr tepelného čerpadla pro vaši konkrétní situaci.

Jaké jsou provozní náklady tepelného čerpadla v zimě na topení?
Pro odhad provozních nákladů tepelného čerpadla vzduch-voda je nutné znát několik klíčových proměnných:

 1. Průměrnou spotřebu elektřiny v kilowatthodinách (kWh) pro daný dům během vytápěcí sezony.
 2. Cenu elektřiny v korunách českých (CZK) za kWh.
 3. Koeficient výkonu (COP) tepelného čerpadla.

Vezmeme-li v úvahu poskytnuté informace, můžeme vypočítat odhadovanou spotřebu pro každý dům:

 1. Dům 160m2 / navrhované tepelné čerpadlo o výnonu 8kw při A7/W35:
 • Průměrný příkon v zimě je 2kW.
 • Pokud předpokládáme, že čerpadlo bude v provozu průměrně 8 hodin denně během vytápěcí sezony (což je běžný odhad), pak:
  • Denní spotřeba = 2 kW x 8 hodin = 16 kWh
  • Za vytápěcí sezónu (řekněme 5 měsíců) = 16 kWh x 30 dní x 5 měsíců = 2400 kWh
 1. Dům 240m2 / navrhované tepelné čerpadlo o výnonu 12kw při A7/W35:
 • Průměrný příkon v zimě je 3kW.
 • Denní spotřeba = 3 kW x 8 hodin = 24 kWh
 • Za vytápěcí sezónu = 24 kWh x 30 dní x 5 měsíců = 3600 kWh
 1. Dům 320m2 / navrhované tepelné čerpadlo o výnonu 16kw při A7/W35:
 • Průměrný příkon v zimě je 4kW.
 • Denní spotřeba = 4 kW x 8 hodin = 32 kWh
 • Za vytápěcí sezónu = 32 kWh x 30 dní x 5 měsíců = 4800 kWh

Nyní potřebujeme znát cenu elektřiny v CZK za kWh.  Cena elektřiny se v České republice může pohybovat kolem 4-6 CZK za kWh (rok 2023), ale tato hodnota se může měnit v závislosti na různých faktorech.

Pro ilustraci předpokládejme cenu 5 CZK za kWh:

 1. Dům 160m2: 2400 kWh x 5 CZK = 12 000 CZK
 2. Dům 240m2: 3600 kWh x 5 CZK = 18 000 CZK
 3. Dům 320m2: 4800 kWh x 5 CZK = 24 000 CZK

Tyto hodnoty jsou základní odhady a mohou se lišit v závislosti na skutečné spotřebě, cenu elektřiny a dalších faktorech, včetně účinnosti konkrétního modelu tepelného čerpadla. Modely z výrobců jako DAIKIN, VIESSMANN, PANASONIC, SAMSUNG, AUX a INVENTOR se obvykle vyznačují vysokým COP, což může dále snížit provozní náklady.

Jaké jsou náklady na údržbu tepelného čerpadla vzduch-voda?
Náklady na údržbu tepelného čerpadla vzduch-voda závisí na řadě faktorů, včetně značky, modelu, instalace, místních podmínek a frekvence provozu. Pro správné a dlouhodobé fungování je důležité pravidelně čerpadlo kontrolovat a udržovat.

Zde je přehled obvyklých nákladů na údržbu pro tepelná čerpadla vzduch-voda u vybraných značek:

 1. Roční kontrola a údržba: Většina výrobců doporučuje alespoň jednu kontrolu za rok. Tato kontrola by měla zahrnovat čištění a kontrolu všech částí, doplnění chladiva (pokud je třeba) a kontrolu systémových tlaků.
  • DAIKIN, VIESSMANN, PANASONIC, SAMSUNG: Cca 2,000 – 3,500 CZK za roční kontrolu.
  • AUX, INVENTOR: Možná budou mít mírně nižší cenu, cca 1,500 – 3,000 CZK za roční kontrolu, v závislosti na modelu a regionu.
 2. Náhradní díly: Během životnosti čerpadla můžete očekávat výměnu některých dílů, jako jsou čerpadla, ventilátory nebo elektronické komponenty.
  • Náklady se mohou lišit v závislosti na dílu a značce, ale obvykle se pohybují od 500 CZK (pro malé díly) až do 10,000 CZK nebo více pro větší komponenty.
 3. Naplnění chladivem: Pokud dojde k úniku chladiva, může být nutné systém naplnit. Cena chladiva a práce se může lišit, ale obvykle se pohybuje mezi 1,000 – 5,000 CZK v závislosti na množství a typu chladiva.

Celkově je možné říci, že roční náklady na údržbu mohou být v průměru mezi 2,000 a 5,000 CZK, ale mohou se zvýšit v případě potřeby náhradních dílů nebo dalších oprav.

Důležité je si uvědomit, že pravidelná údržba může prodloužit životnost čerpadla a zlepšit jeho účinnost, což může v dlouhodobém horizontu ušetřit peníze.

Jaký je hlukový profil tepelného čerpadla vzduch-voda?
Hlukový profil tepelného čerpadla vzduch-voda je důležitým faktorem, zejména pokud je jednotka umístěna v blízkosti obytných prostor nebo sousedních nemovitostí. Intenzita hluku je obvykle vyjádřena v decibelech (dB).

Níže je obecný přehled hlukových profilů pro tepelná čerpadla vzduch-voda některých populárních značek:

 1. DAIKIN: Tepelná čerpadla Daikin jsou známá svou relativně nízkou hladinou hluku. Některé modely mohou mít hladinu hluku kolem 35-45 dB při nízkém provozu, ale mohou dosáhnout až 50-55 dB při plném výkonu.
 2. VIESSMANN: Viessmann nabízí tepelná čerpadla s hladinami hluku v rozmezí 40-50 dB, v závislosti na modelu a nastavení.
 3. PANASONIC: Tepelná čerpadla Panasonic mají obvykle hladiny hluku v rozmezí 35-50 dB, což je srovnatelné s Daikin.
 4. SAMSUNG: Samsungova tepelná čerpadla mají hladinu hluku v rozmezí 35-52 dB, v závislosti na modelu.
 5. AUX: AUX nemá v Evropě tak silnou přítomnost jako jiné značky, ale jejich tepelná čerpadla obvykle mají hladiny hluku v rozmezí 40-55 dB.
 6. INVENTOR: Tepelná čerpadla Inventor mají obvykle hladiny hluku v rozmezí 40-53 dB, což je srovnatelné s většinou konkurenčních značek.

Je důležité si uvědomit, že skutečná hladina hluku může záviset na mnoha faktorech, včetně instalace, okolního prostředí a konkrétního modelu. Pokud je hluk důležitým kritériem pro výběr, doporučuje se konzultovat se specialistou nebo provádět vlastní výzkum pro konkrétní modely a jejich hlukové profily.

Také je dobré se dívat na specifikace jednotlivých modelů, protože většina výrobců poskytuje detailní údaje o hladině hluku v technických specifikacích svých produktů.

Jaká je životnost tepelného čerpadla vzduch-voda?

Životnost tepelného čerpadla vzduch-voda závisí na mnoha faktorech, včetně kvality konstrukce, frekvence údržby, klimatických podmínek a intenzity používání. Většina moderních tepelných čerpadel vzduch-voda má předpokládanou životnost mezi 12 až 20 lety, ale s pravidelnou údržbou a optimálními provozními podmínkami mohou některá zařízení trvat ještě déle.

Podívejme se na jednotlivé značky:

 1. DAIKIN: Daikin je považován za jednoho z předních výrobců tepelných čerpadel a jejich produkty jsou obvykle postaveny na vysoké kvalitě. Při správné údržbě může životnost tepelného čerpadla Daikin dosáhnout 15-20 let.
 2. VIESSMANN: Viessmann je německá značka s vysokým renomé v oblasti vytápění. Jejich tepelná čerpadla jsou robustní a spolehlivá s očekávanou životností 15-20 let při správné údržbě.
 3. PANASONIC: Panasonic je další dobře známý výrobce s dlouhou historií v oblasti elektroniky. Očekává se, že jejich tepelná čerpadla budou mít životnost mezi 12-15 lety, ale může to být delší s řádnou péčí a údržbou.
 4. SAMSUNG: Samsungova tepelná čerpadla jsou moderní a technologicky pokročilá. Předpokládaná životnost se obvykle pohybuje kolem 12-15 let.
 5. AUX: AUX, i když méně známý v Evropě, nabízí solidní zařízení. Předpokládaná životnost jejich tepelných čerpadel je obvykle kolem 10-15 let.
 6. INVENTOR: Tepelná čerpadla Inventor mají podobnou životnost jako ostatní značky v tomto seznamu, s očekávaným rozsahem mezi 12-15 lety.

Je důležité si uvědomit, že skutečná životnost může záviset na mnoha faktorech, jak bylo zmíněno výše. Pro maximální životnost a účinnost je důležité provádět pravidelnou údržbu a sledovat doporučené postupy pro provoz zařízení. Pro konkrétní informace o zárukách a očekávané životnosti pro specifický model je nejlepší konzultovat se s výrobcem nebo ověřeným dodavatelem.

Jaká je návratnost investice pořízení si tepelného čerpadla vzhledem k nízkým provozním nákladům oproti jinému automatickému topení elektro kotlem nebo plynem a oproti poloautomatickému topení uhlím nebo peletami a ručním přikládáním dřeva nebo uhlí?

Návratnost investice do tepelného čerpadla se liší v závislosti na místních cenách energie, účinnosti zařízení a počátečních nákladech na instalaci. Většina majitelů domů však investuje do tepelných čerpadel právě kvůli potenciálu významných úspor na nákladech na vytápění ve srovnání s tradičními topnými systémy.

Při hodnocení návratnosti investice je třeba zohlednit následující:

 1. Počáteční náklady: Tepelná čerpadla mohou mít vyšší počáteční náklady na nákup a instalaci ve srovnání s tradičními topnými systémy. Ceny se však liší podle značky, modelu a regionu.
 2. Provozní náklady: Tepelná čerpadla mají obvykle nižší provozní náklady ve srovnání s elektřinou, plynem, uhlím nebo dřevem, zejména v oblastech s mírným klimatem.

Pro srovnání:

 • Elektrokotel: Elektrokotly jsou obvykle méně nákladné na instalaci, ale mají vyšší provozní náklady, protože elektřina je obvykle dražší než jiné zdroje energie.
 • Plyn: Plynové kotle mohou mít nižší počáteční náklady než tepelná čerpadla, ale jejich provozní náklady se mohou lišit v závislosti na ceně plynu.
 • Uhlí a dřevo: Ačkoli mohou být levnější v pořizovacích nákladech, mohou mít vyšší provozní náklady a vyžadovat více práce s přikládáním.
 • Pelety: Topení peletami je často považováno za ekonomičtější než topení dřevem nebo uhlím, ale může být dražší než tepelná čerpadla, zvláště pokud zahrnete náklady na skladování a dopravu pelet.

Z hlediska návratnosti investice by tepelná čerpadla mohla dosáhnout návratnosti během několika let, v závislosti na lokálních cenách energie a účinnosti konkrétního modelu.

Zjednodušené odpovědi na základní požadavky na tepelná čerpadla včetně základního popisu a srovnání.
Tabulka porovnávající požadavky na tepelná čerpadla různých značek:

Požadavek DAIKIN  VIESSMANN  PANASONIC  SAMSUNG  AUX INVENTOR
Efektivita a výkon Významně vysoká účinnost a kvalitní výkon díky pokročilým technologiím. Vysoká efektivita s přizpůsobením se místním podmínkám. Dobrá účinnost s některými pokročilými funkcemi. Efektivní výkon s inovativními technologiemi. Obvykle průměrná až vysoká účinnost, závisí na modelu. Konkurenceschopná efektivita s dobrým výkonem.
Provozní náklady Nižší díky vysoké efektivitě. Ekonomické v dlouhodobém horizontu díky kvalitní konstrukci. Průměrné náklady s možností úspor při optimálním nastavení. Nižší provozní náklady s energeticky úspornými modely. Náklady mohou být variabilní podle modelu. Obvykle průměrné náklady.
 Spolehlivost a dlouhá životnost Vynikající díky kvalitním materiálům a technologiím. Velmi spolehlivá značka s dlouhou tradicí na trhu. Dlouholetá spolehlivost s kvalitními komponenty. Dobrá spolehlivost s robustními modely. Variabilní podle modelu, ale obecně solidní. Spolehlivé s kvalitní konstrukcí.
 Dostatečná záruka a podpora Rozsáhlá záruka a globální podpora. Rozsáhlá záruka a kvalitní zákaznický servis. Dobrá záruka s možností rozšíření. Solidní záruční doba s dobrou podporou zákazníků. Standardní záruka s adekvátní podporou. Dobrá záruka s možností rozšíření.
 Nízký hluk Výrazně nízký hluk díky pokročilým designovým řešením. Tichý provoz díky kvalitnímu tlumení. Průměrná hlučnost s některými tichými modely. Tiché modely s inovativním designem. Hluk může kolísat podle modelu. Průměrný hluk s možností tišších modelů.
Možnost integrace s smart řešeními Pokročilá integrace s smart domácnostmi a aplikacemi. Možnosti pro integraci s většinou smart řešení. Kompatibilita s některými smart řešeními. Vysoká kompatibilita s různými smart technologiemi. Závisí na modelu, ale obvykle základní integrace. Solidní možnosti pro integraci s moderními technologiemi.

Poznámka: Tabulka výše je vytvořena na základě informací dostupných  2023. Pro aktuálnější a detailnější informace je dobré navštívit oficiální stránky výrobců nebo odborné recenze.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru
سكس اسرئيل hdxxxvideo.info سكس مع خلتو bf sexy video hindi mai stepsisterporntrends.com xnxx hinda kashmiri blue film feetporntrends.com bangladeshi sex movies www pakistan sex video sexxxymovs.com tamanna xnxx movieshq.in porndorn.info hindi porn full movie
مواقع اباحيه عربى arabssexporn.net افلام سكس عالم الشهوة تعارف جنس aflamsexaraby.com فديوسكس مصرى red rube xxx-pakistani.com www.xnxx.com hd desimss fuckxtube.org hindi movie sexy video download sexy video .com tubeplus.mobi panu com video
mms scandals indian pornbit.info wwwnx veera telugu movie pornstarsporn.net tamilxx سكس ايطال porno-izlemek.net سكس هندي رومانسي sexi tamil pornmovstube.net indian saxy video samdariya era xxxfiretube.com watch india porn